Guider > Skydda din e-post > Del 2 - Webbmail via Firefox

Varning! Det finns väldigt många subtila problem med att använda GPG via webbmailen. Läs den här sidan mycket noga om du ändå vill kryptera webbmailen.

Alice använder den populära webbmailen GMail, och hon använder dessutom webbläsaren Firefox.

Den kombinationen gör att hon kan använda GPG direkt från GMails webbmail. Detta tack vare Firefoxtillägget FireGPG. FireGPG funkar även med andra webbmailar.

FireGPG saknar dessvärre vissa viktiga funktioner, så totalt tre program måste installeras. Två av dessa kan installeras samtidigt.

1) Gå till Gpg4Win webbplats. Ladda ner installationsprogrammet för Gpg4win, och installera "GnuPG" och "WinPT". Gpg4Win är inget program i sig, utan ett installationsprogram som installerar GPG och andra användbara program. De enda programmen Alice behöver från Gpg4Win är GnuPG och WinPT.

2) Installera FireGPG i Firefox. Tillägget finns för nedladdning på programmets webbplats: GetFireGPG.

Installera de tre programmen innan du fortsätter med guiden.

Notera: FireGPG har en speciell funktion som kan kryptera bifogade filer (attachments) i GMails webbmail. Denna funktion fungerar enbart i GMail för närvarande. Om du använder en annan webbmail kan du kryptera text med FireGPG, men inget mer avancerat.


För att Alice ska kunna motta krypterade meddelanden måste hon ha en publik nyckel. För att läsa meddelandet måste hon även ha en privat nyckel. Den publika och den privata nyckeln hör ihop, och skapas samtidigt.

Nyckeln skapas i programmet WinPT. När WinPT är startat dyker det upp en ikon nere vid klockan. Dubbelklicka på den och en så kallad nyckelhanterare dyker upp

Välj Key > Normal. Några frågor måste besvaras för att skapa ett nyckelpar.

När du är klar får du vänta en stund medan nycklarna skapas. När de är klara kommer du att bli tillfrågad om du vill säkerhetskopiera vissa filer. Detta kan du strunta i tills vidare, mer information om säkerhetskopiering finns i del 3 av guiden.

När nyckelparet är skapat kommer det att dyka upp i Nyckelhanteringsfönstret.

Markera nyckeln i Nyckelhanteringsfönstret och tryck sedan Key > Export. Spara filen till hårddisken. Öppna sedan filen i en texteditor (Notepad/Anteckningar). Din publika nyckel kommer att se ut ungefär som Bobs.


Sommaren 2008 bestämde sig Alice och Bob för att börja kryptera sina meddelanden. Båda personerna hade precis skapat sina nyckelpar, men för att kunna e-posta varandra måste Alice ha Bobs publika nyckel (och vice versa).

1) Bob har publicerat sin publika nyckel på sin hemsida, så Alice laddar ner den. Bobs publika nyckel. (Bob skulle även kunnat e-posta nyckeln, det fungerar det också).

2) Alice importerar nyckeln i Nyckelhanteraren. När det är klart kan Alice skicka krypterade e-post till Bob.

3) Bob och Alice har tidigare diskuterat att de ska börja kryptera sin korrespondens, men för säkerhets skull kollar Alice upp så att nyckeln hon fått verkligen är Bobs riktiga, korrekta nyckel. Någon annan kanske utgett sig för att vara Bob, och har skapat en nyckel i hans namn.

4) Alice högerklickar på Bobs nyckel, och väljer "Properties". Där noterar hon dels namnet/e-postadressen, och dels nyckelns fingeravtryck.

5) Alice ringer och frågar Bob om hans e-postadress verkligen är bob@aliceochbob.se och fingeravtrycket verkligen är 48A4 FA3A ... Om de uppgifterna stämmer kan Alice försäkra sig om att hon faktiskt har Bobs riktiga publika nyckel.

Alice skickar sedan sin egen publika nyckel till Bob, så att han kan skicka krypterade e-post till Alice.


Varning: När du ska skicka ett krypterat meddelande till en vän via webbmailen är det väldigt viktigt att du inte skriver e-postet i den vanliga rutan. Anledningen är att många webbmailar, speciellt GMail, periodvist sparar vad du skriver i mappen drafts/utkast. Det som står i textrutan kommer skickas till Googles servrar och kan läsas av Googles anställda. Om internetanslutningen är osäker kan det halvfärdiga (okrypterade) e-postet även läsas av den som övervakar internettrafiken.

Istället bör du skriva e-postet i FireGPG:s egna texteditor, som finns under Verktyg > FireGPG > Text Editor. I texteditorn kan du säkert skriva ditt meddelande, sen kryptera det med mottagarens publika nyckel. Sedan kopierar du den krypterade texten till webbmailens egna ruta.

För att läsa krypterade meddelanden någon annan skickat till dig markerar du hela den krypterade texten och väljer Verktyg > FireGPG > Decrypt. Eller så kan du högerklicka på den markerade texten och välja FireGPG > Decrypt.

Bifogade filer måste du kryptera och avkryptera manuellt.

För att avkryptera en bifogad fil du fått, börja med att spara filen till hårddisken. Högerklicka sedan på WinPT-ikonen nere vid klockan, och välj File Manager. Välj File > Open och välj den krypterade filen. Den kommer dyka upp i rutan i File Manager-fönstret. Markera filen och välj File > Decrypt. När filen är avkrypterad, välj avslutningsvis File > Reset för att ta bort filnamnet från rutan.

Mindre varning: Undvik File > Wipe (eller att markera en fil och trycka Del-knappen på tangentbordet). Detta utför en så kallad säker filradering. Se en annan guide på aliceochbob.se om vad det innebär.

För att kryptera en fil, gör som ovan fast välj Encrypt istället. Välj sedan mottagarens publika nyckel.


Sammanfattning: Del 2 av guiden har handlat om:

Konfiguration av mjukvara. Detta måste enbart göras en gång.

Skapande av nyckelpar med WinPT. Detta måste göras väldigt sällan.

Nyckelhantering med WinPT: Hur man ger sin publika nyckel till bekanta, och verifierar deras publika nycklar. Detta görs varje gång man träffar en ny bekant eller någon annan man vill e-posta med.

Hur FireGPG används.


Den nästa delen av guiden innehåller mer information om e-postkryptering.

Gå till Del 3.


aliceochbob.se