Guider > Program: Status

Varning: Under konstruktion / aliceochbob.se 25 juni 2008

Program: Status

Det här dokumentet innehåller aliceochbob.se's rekommendationer och kommentarer om vanliga krypterings/säkerhetsprogram. I och med FRA-lagen är det lite kaos och på diskussionsforum, bloggar och andra sajter rekommenderas väldigt många program. Vissa av dessa har dessvärre stora nackdelar, exempelvis avsaknad av källkod så att säkerheten i programmen är svår att verifiera. Andra program är tvärt om väldokumenterade, med lättillgänglig källkod och många experter som verifierat korrektheten i programmen.

Rekommenderade program

TrueCrypt -- Välkänt, väldokumenterat.

GPG -- Välkänt, väldokumenterat.

Tor -- Välkänt, väldokumenterat.

Tveksamma program

Simp -- Detta program används för att kryptera chat / instant messaging och rekommenderas i olika guider och diskussionsforum på Internet. Det har en del problem. 1) Ingen källkod gör det svårt att verifiera programmets korrekthet. 2) Fungerar enbart på operativsystemet Windows. Användning av detta program rekommenderas inte förrän korrektheten verifierats.

Undvik dessa program

(Ingenting här ännu.)


aliceochbob.se