Guider > Skydda din e-post > Del 1 - Introduktion

Alice vill e-posta Bob utan att någon obehörig kan läsa brevet.

För att enbart Bob ska kunna läsa e-postet kommer Alice att använda stark kryptering. Bob har en så kallad publik nyckel som Alice känner till. Bobs publika nyckel är känd för allmänheten och kan liknas med ett visitkort.

Alice har i sin ägo: 1. Ett hemligt e-post hon vill skicka till Bob. 2. Bobs publika nyckel. (Klicka gärna på länken för att se hur en publik nyckel ser ut - det är ett block med bokstäver och siffror).

Alice krypterar nu det hemliga meddelandet med Bobs publika nyckel, och e-postar det krypterade meddelandet till Bob.

(Om Alice inte har Bobs publika nyckel måste Bob ge henne den. Mer information om detta senare i guiden.)


Bob ser att han fått ett krypterat e-post i sin inkorg.

Bob har i sin ägo: 1. Sin hemliga privata nyckel som enbart han själv känner till. 2. Ett meddelande krypterat med Bobs publika nyckel.

Han använder sin privata nyckel för att avkryptera meddelandet så att han kan läsa det.

Det enda Bob behöver göra för att motta krypterade meddelanden är att komma ihåg sin privata nyckel, och se till att den publika nyckeln är känd.


Det finns många metoder att kryptera meddelanden. Tekniken som Alice och Bob använt för att kryptera meddelanden heter OpenPGP, och är den säkraste och enklaste lösningen.

OpenPGP går att använda på några olika vis. Den bästa och säkraste lösningen är att installera ett krypteringsprogram som stödjer OpenPGP på sin dator.

Avancerade användare som är mycket bekväma med hur OpenPGP fungerar teoretiskt kan istället använda e-posttjänsten Hushmail. Såvida du inte delar ett e-postkonto med flera andra personer är det bättre att installera ett OpenPGP-program på din dator.


Programmet som utför själva krypteringen och avkrypteringen heter GPG (även GnuPG). GPG är ett OpenPGP-kompatibelt program.

Både Alice och Bob har GPG installerat på sina datorer. De har dessutom extra program installerade som gör att GPG är enklare att använda.

Totalt måste två-tre program installeras, beroende på e-postklient. Anledningen att så många program måste installeras är att GPG är utvecklat av datorexperter, som gillar valfrihet i sina program.


Den nästa delen av guiden innehåller specifik information för vissa e-postklienter.

Gå till Del 2 (Mozilla Thunderbird) Den rekommenderade e-postklienten för kryptering.

Gå till Del 2 (Outlook 2003 och Outlook Express)

Gå till Del 2 (webbmail via Firefox, exempelvis GMail, Hotmail)

Gå till Del 2 (Andra e-postklienter, inklusive Outlook 2000/2002/2007 etc) Obs! Fortfarande enbart klienter för Windows. Guider för Linux/BSD och Mac OS X kommer förhoppningsvis inom kort!


aliceochbob.se | Creeper